Özel Aile Diş Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Konular

Diş Sağlığınızı Korumanın Anahtarı

Endodonti, dişin iç kısmında bulunan pulpa dokusunun tedavisini içeren bir diş hekimliği dalıdır. Dişin iç kısmında bulunan pulpa, kan damarları, sinirler ve bağ dokusundan oluşur. Pulpa iltihaplandığında veya hasar gördüğünde, endodontik tedavi gerekebilir. İşte endodonti tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

Çekmeköy

Kök Kanal Tedavisi

Kök kanal tedavisi, dişin iç kısmında bulunan pulpa dokusunun iltihaplanması veya enfekte olması durumunda uygulanan bir endodontik tedavi yöntemidir. Pulpa dokusu, dişin canlı kısmını oluşturan damarlar, sinirler ve bağ dokusundan oluşur. Bu dokular, çeşitli nedenlerle iltihaplanabilir veya enfekte olabilir, genellikle derin çürükler, travma, ya da diş çatlaması gibi durumlar sonucunda ortaya çıkar.

Kök kanal tedavisi genellikle şu adımları içerir:

 1. Muayene ve Tanı: Öncelikle, diş hekimi hastanın şikayetlerini dinler ve dişteki sorunu değerlendirir. Gerekirse röntgen çekilerek dişin iç yapısı detaylı bir şekilde incelenir.
 2. Anestezi: İşlem başlamadan önce diş ve çevresi uyuşturulur. Bu sayede hastanın işlem sırasında herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmesi önlenir.
 3. Pulpa Dokusunun Çıkarılması: Diş hekimi, dişin üzerinden bir açıklık yaparak pulpa dokusunu ve enfekte olan dokuları çıkarır. Bu işlem, dişin içine ulaşmayı sağlar.
 4. Kök Kanallarının Temizlenmesi ve Şekillendirilmesi: Kök kanalları, özel aletler yardımıyla temizlenir ve şekillendirilir. Bu adım, kök kanallarındaki enfekte dokuların ve bakterilerin tamamen temizlenmesini sağlar.
 5. Dezenfeksiyon: Temizlenen kök kanalları özel dezenfektan solüsyonlar ile iyice yıkanarak mikroplardan arındırılır.
 6. Kanalların Doldurulması: Temizlenen ve şekillendirilen kök kanalları özel dolgu maddeleri ile doldurulur. Bu dolgu maddesi, kök kanallarını sızdırmaz hale getirerek yeni enfeksiyonların oluşmasını önler.
 7. Dişin Restore Edilmesi: Son olarak, dişin üzerinde oluşan açıklık kapatılır ve diş restore edilir. Bu genellikle bir dolgu veya dental bir kaplama ile yapılır.

Apikal Rezorpsiyon Tedavisi

Apikal rezorpsiyon, dişin kök ucunda meydana gelen kemik kaybı olarak tanımlanır. Bu durum genellikle travma, enfeksiyon veya bazı sistemik hastalıklar gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Apikal rezorpsiyonun tedavisi, dişin sağlığını ve işlevselliğini geri kazandırmak için genellikle endodontik tedavi yöntemlerini içerir. İşte apikal rezorpsiyon tedavisinin genel adımları:

 1. Muayene ve Tanı: Diş hekimi, hastanın şikayetlerini dinler ve dişteki apikal rezorpsiyonun boyutunu ve şiddetini değerlendirir. Bu aşamada, röntgen çekilerek kök ucundaki kemik kaybı detaylı bir şekilde incelenir.
 2. Anestezi: İşlem sırasında herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissedilmemesi için diş ve çevresi uyuşturulur.
 3. Apikal Rezorpsiyonun Temizlenmesi: Diş hekimi, kök ucundaki hasarlı doku ve enfekte olan dokuları temizlemek için özel aletler kullanır. Bu adım, kök ucundaki enfeksiyonu ortadan kaldırmayı ve iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlar.
 4. Kök Kanalının Doldurulması: Temizlenen kök kanalı, özel dolgu maddeleri ile doldurulur. Bu dolgu maddeleri, kök ucundaki boşluğu doldurarak iyileşme sürecini destekler ve yeni enfeksiyonların oluşmasını önler.
 5. Kontrol ve Takip: Tedavinin ardından, diş hekimi hastayı düzenli kontroller için takip eder. Röntgen görüntüleri kullanılarak iyileşmenin takibi yapılır ve gerekirse tedavi tekrar değerlendirilir.

Pulpa Cerrahisi

Pulpa cerrahisi, kök kanal tedavisinin başarısız olduğu veya tekrarlayan enfeksiyonların olduğu durumlarda uygulanan bir endodontik tedavi yöntemidir. Bu işlem genellikle kök ucu rezeksiyonu (apikotomi) ve retrograd dolgu uygulamasını içerir. İşte pulpa cerrahisi adımları:

 1. Muayene ve Tanı: Diş hekimi, hastanın şikayetlerini dinler ve dişin durumunu değerlendirir. Kök kanal tedavisinin yetersiz kaldığı veya tekrarlayan enfeksiyonların olduğu durumlar tespit edilirse, pulpa cerrahisi gerekebilir. Bu aşamada, röntgen görüntüleri ve diğer görüntüleme teknikleri kullanılarak dişin iç yapısı detaylı bir şekilde incelenir.
 2. Anestezi: İşlem sırasında ağrı ve rahatsızlık hissedilmemesi için diş ve çevresi uyuşturulur.
 3. Dişin Erişimi: Diş hekimi, dişin üzerinden veya yanından bir açıklık yaparak kök ucuna ulaşır. Bu işlem genellikle yumuşak doku ve bazen kemik dokusunun çıkarılmasını gerektirir.
 4. Enfekte Dokunun Temizlenmesi: Kök ucuna ulaşıldığında, diş hekimi enfekte veya iltihaplı dokuları dikkatlice çıkarır. Bu adım, enfeksiyonun kontrol altına alınmasını ve iyileşmeyi teşvik etmeyi amaçlar.
 5. Kök Ucu Rezeksiyonu (Apikotomi): Eğer gerekliyse, kök ucunun bir kısmı cerrahi olarak çıkarılır. Bu işlem, enfekte dokunun tamamen temizlenmesini sağlar ve kök ucunun iyileşmesini kolaylaştırır.
 6. Retrograd Dolgu Uygulaması: Kök ucu rezeksiyonu yapıldıktan sonra, kök ucuna uygun bir dolgu malzemesi uygulanır. Bu dolgu malzemesi genellikle biyolojik olarak uyumlu ve iyileşmeyi teşvik edici özelliklere sahiptir.
 7. Dişin Restore Edilmesi: Tedavi tamamlandıktan sonra, dişin üzerindeki açıklık kapatılır ve diş restore edilir. Bu genellikle bir dolgu veya dental bir kaplama ile yapılır.

Yeniden Endodontik Tedavi

Yeniden endodontik tedavi, önceki kök kanal tedavisinin başarısız olduğu durumlarda veya tekrarlayan enfeksiyonların meydana geldiği durumlarda gerekebilir. Bu durumda, diş hekimi önceki tedaviyi gözden geçirir ve gerekli adımları atar. İşte yeniden endodontik tedavi sürecinin genel adımları:

 1. Muayene ve Tanı: Diş hekimi, hastanın şikayetlerini değerlendirir ve dişin durumunu incelemek için röntgen görüntüleri gibi görüntüleme tekniklerini kullanır. Önceki kök kanal tedavisinin neden başarısız olduğu veya tekrarlayan enfeksiyonların neden ortaya çıktığı belirlenir.
 2. Anestezi: İşlem sırasında ağrı ve rahatsızlık hissedilmemesi için diş ve çevresi uyuşturulur.
 3. Kök Kanallarının Açılması ve Temizlenmesi: Diş hekimi, önceki dolgu malzemesini çıkarır ve kök kanallarını yeniden açar. Ardından, kök kanalları özel aletlerle temizlenir ve enfekte dokuların tamamen temizlenmesi sağlanır.
 4. Kök Kanallarının Dezenfeksiyonu: Temizlenen kök kanalları özel dezenfektan solüsyonlarla yıkanarak mikroplardan arındırılır.
 5. Yeniden Dolgu Malzemesinin Uygulanması: Kök kanalları, uygun dolgu malzemeleri ile doldurulur. Bu dolgu malzemeleri, kök kanallarını sızdırmaz hale getirerek yeni enfeksiyonların oluşmasını önler.
 6. Ek Diş Hekimliği Prosedürleri: Bazı durumlarda, yeniden endodontik tedaviyi desteklemek veya tamamlamak için ek diş hekimliği prosedürleri gerekebilir. Bu prosedürler arasında apikal rezeksiyon, apikal enstrümantasyon veya diş eti cerrahisi gibi işlemler bulunabilir.
 7. Dişin Restore Edilmesi: Tedavi tamamlandıktan sonra, dişin üzerindeki açıklık kapatılır ve diş restore edilir. Bu genellikle bir dolgu veya dental bir kaplama ile yapılır.

Dişin Çekilmesi

Dişin çekilmesi genellikle son çare olarak düşünülür ve modern endodontik tekniklerle birçok durumda önlenebilir. Endodonti tedavisi, dişlerdeki enfeksiyonları ve hasarı tedavi etmek için oldukça etkili bir yöntemdir. Kök kanal tedavisi gibi endodontik prosedürler, dişin sağlığını ve işlevselliğini koruyarak dişin çekilmesini gereksiz kılar.

Endodonti tedavisi, dişin iç kısmındaki enfekte veya iltihaplı dokuyu temizleyerek, kök kanallarını dezenfekte ederek ve dolgu malzemeleriyle doldurarak gerçekleştirilir. Bu tedavi, dişin doğal yapısını korurken aynı zamanda ağrıyı ve enfeksiyonu ortadan kaldırır. Modern endodontik teknikler, tedavi sürecini daha hızlı, daha konforlu ve daha etkili hale getirir.

Ancak, her hasta ve durum farklı olduğundan, doğru tedavi planını belirlemek için mutlaka bir diş hekimine danışılmalıdır. Bazı durumlarda, dişin çekilmesi kaçınılmaz olabilir. Örneğin, dişin çok ciddi bir şekilde hasar görmesi, köklerinin kırılması veya ileri derecede ilerlemiş periodontal hastalık gibi durumlarda çekilmesi gerekebilir.

Dişin çekilmesi durumunda, boşluğun kaybedilen dişin fonksiyonunu ve estetiğini etkilemeden doldurulması önemlidir. Bu genellikle bir implant, köprü veya protez gibi restoratif diş hekimliği prosedürleriyle yapılabilir. Bu prosedürler, dişin fonksiyonunu ve estetiğini geri kazandırarak diş sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sonuç olarak, modern endodontik tekniklerle birçok durumda dişin çekilmesi önlenebilir ve diş sağlığı korunabilir. Ancak, her durumda doğru tedavi planını belirlemek için bir diş hekimine danışılması önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Endodonti nedir?

Endodonti, dişin iç kısmındaki yumuşak dokuların (pulpa) tedavisiyle ilgilenen diş hekimliği dalıdır. En yaygın endodonti tedavisi kök kanal tedavisidir.

Kök kanal tedavisi nasıl yapılır?

Kök kanal tedavisi sırasında, diş hekimi dişin iç kısmındaki enfekte veya iltihaplı dokuyu çıkarır, kök kanallarını temizler, şekillendirir, dezenfekte eder ve ardından dolgu malzemeleriyle doldurur.

Endodonti tedavisi ağrılı mıdır?

Endodonti tedavisi sırasında lokal anestezi kullanıldığı için genellikle ağrısızdır. Ancak, işlem sonrası hafif bir rahatsızlık veya hassasiyet olabilir, ancak bu genellikle kısa süreli ve yönetilebilirdir.

Kök kanal tedavisi kaç seansta tamamlanır?

Kök kanal tedavisi genellikle birkaç seansta tamamlanır. Ancak, dişin durumuna, enfeksiyonun şiddetine ve diğer faktörlere bağlı olarak tedavi süresi değişebilir.

Kök kanal tedavisi ne kadar sürer?

Kök kanal tedavisi süresi genellikle bir saat ile üç saat arasında değişebilir. Ancak, tedavinin tamamlanması birkaç seansta gerçekleşebilir.